دامنه

امروز دامنه خود را ثبت کنید

امروز دامنه خود را انتخاب کنید !

قیمت دامنه ها

شروع از ( سالیانه )

330 تومان

 

org.

شروع از ( سالیانه )

330 تومان

 

net.

شروع از ( سالیانه )

5.5 تومان

 

ir.

شروع از ( سالیانه )

295 تومان

 

com.

جدول قیمت ها

دامنه ثبت تمدید 1 ساله تمدید 2 ساله
com. 295 تومان 295 تومان 540 تومان
ir. 5.5 تومان 5.5 تومان 15 تومان
info. 330 تومان 330 تومان 630 تومان
net. 330 تومان 330 تومان 630 تومان
org. 330 تومان 330 تومان 630 تومان
me. 465 تومان 465 تومان 899 تومان
pro. 355 تومان 355 تومان 680 تومان
co. 680 تومان 1330 تومان 1330 تومان